Wie ben ik?

Possemis Begeleiding

Possemis Begeleiding staat voor Gerard Possemis. Sinds 1988 ben ik werkzaam in de welzijnssector en onderwijs. Ik heb brede werkervaring als, maatschappelijk werker, teamleider en projectleider. Als HBO docent ben ik werkzaam voor MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) en SPH (sociaal pedagogische hulpverlening). Daarnaast ben ik als HBO-Docent nauw betrokken bij Uitstroomprofiel Jeugdzorg. Vanuit deze ervaring weet ik goed wat er speelt op de werkvloer binnen verschillende organisaties. Ervaring die ik goed kan benutten binnen mijn coaching, training, supervisie en intervisie.

Achtergrondinformatie

Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker, HBO docent, supervisor en coach. Daarnaast heb ik een theaterachtergrond, die ik benut, om als acteur situaties te ensceneren. In 2009 heb ik de postacademische opleiding supervisiekunde afgerond en coaching-trajecten gevolgd binnen het onderwijs en als professional. Reeds 7 jaar ben ik werkzaam als supervisor en coach in het onderwijs en geef supervisie, coaching en intervisie in het onderwijs.

Hoe ga ik te werk?

Als u kiest voor coaching

Ik start met een kennismakingsgesprek waarin kennismaken, doelen, verwachtingen en werkwijze centraal staan. Ook wordt besproken welke begeleidingsvorm, supervisie of coaching, het beste bij u en uw situatie past. Als u besluit verder te willen wordt er een contract opgesteld met daarin wederzijdse verplichtingen, het aantal gesprekken en de doelen waaraan gewerkt gaat worden. Ik maak gebruik van verschillende werkwijzen uit coaching- en supervisiemethodiek. Eerst wordt gewerkt aan inzichten, wat zijn de drijfveren om dit zo te doen of te laten, waar ben ik goed in wat kan ik nog leren? Vervolgens komt u tot keuzes wat u anders wilt gaan doen, wat u los wilt laten of juist uitbreiden. Tot slot gaat u aan de slag met datgene wat u anders wilt gaan doen, tijd voor actie! Samengevat; doel bepalen, inzicht in drijfveren verwerven, keuzes maken, actie. Ook wel DIKA genaamd. Ik werk veel met kernkwaliteiten en kernreflectie (Vasalos, Korthagen), oplossingsgericht coachen, presentiebenadering, effectieve conflicthantering en onderhandeling.

Als u als leidinggevende/werkgever een medewerker wilt doorverwijzen

Wanneer het verzoek tot coaching van u als opdrachtgever komt wordt er gestart met een kennismakingsgesprek waarin wederzijds wordt kennisgemaakt en informatie wordt uitgewisseld over de organisatie. Vervolgens wordt er gekeken welk begeleidingstraject het beste bij uw medewerker past en aan welke aspecten er gewerkt gaat worden. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met de medewerker en wordt een contract opgesteld. U wordt als opdrachtgever regelmatig schriftelijk en mondeling op de hoogte gesteld, met goedkeuring van de medewerker, over de voortgang van de coaching of supervisie.

Als u als werkgever voor uw team of een van de teams een training wilt inlassen

Wanneer er een verzoek komt van u als werkgever voor het geven van een training volgt er eerst een kennismakingsgesprek en wordt er informatie uitgewisseld over uw organisatie. Daarna wordt er gekeken waar specifiek de behoeftes liggen en welke training in de dan geldende omstandigheden het best van toepassing is. Na wederzijdse akkoord wordt er een contract opgesteld met daarin wederzijdse verplichtingen. Over het verloop van de training en het resultaat ontvangt u een eindverslag met een evaluatie, advies en aanbevelingen.

Locatie

Ik beschik over een praktijkruimte in Amsterdam, makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer, op 5 minuten loopafstand. Desgewenst op de locatie van opdrachtgever of betreffende medewerker. De trainingen vinden plaats op de locatie van de werkgever.

Wat is mijn werkervaring?

Opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening

 • Verzorgen van supervisie aan studenten, zowel vol- als deeltijd
 • Trainingen
 • Acteerwerk
 • Stagebegeleiding

Reclassering

 • Medewerker 15 supervisiesessies
 • Stagebegeleiding vanuit HvA

Cursussen

 • Kennis verslavende middelen (certificaat, 1992)
 • Methodisch werken Herman de Monnick (certificaat, 2009)
 • Leergang Kernreflectie instituut Multi Level Learning (2009)

Organisatie en management

Organisatie en management

(339) 244-0077

Wat zeggen anderen?

Wat bied ik aan?

Er bestaan verschillende begeleidingsvormen die mensen helpen in hun professionele ontwikkeling. Supervisie, coaching en intervisie zijn begrippen die iedereen wel kent. Maar wat houden ze nu precies in?

Coaching

Een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Zij helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren en zich verder te ontwikkelen. Hierbij wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke leerdoelen. Hierbij leert men ook afstand te nemen van situaties en dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien. De leerdoelen worden samen met de coach afgesproken of mede bepaald door de werkgever. Bij coaching ligt het accent op functioneren.

Intervisietraject

Krachtige begeleidingsvorm waarin werk gerelateerde knelpunten, gebeurtenissen en successen worden besproken. Een methodiek waarbij eigen deskundigheid wordt benut en verder wordt het ontwikkelen om zo de kwaliteit te verbeteren. Het kan zelfstandig als onder begeleiding worden opgezet. Doel is om uw medewerkers doel is om uw medewerkers in staat te stellen zelfstandig intervisie uit te voeren en te laten leren van elkaars succes en dilemma's.

Supervisie

Een leertraject waar er methodisch wordt ingegaan op persoonlijke , werkgelateerde leervragen. De supervisanten gaan in op dieperliggende motieves, door herkennen en verkennen van vaste patronen. Men stemt denken, leren en voelen adequaat op elkaar af om op de werkvloer beter te kunnen functioneren.

Training

Er kan individueel maar ook groepstrainingen worden gegeven. Ik heb hierin 9 jaar ervaring. Deze trainingen zijn bedoeld om de medewerker en/of het team meer inzicht te geven in het communiceren (verbaal en non verbaal) en handelen tot nu toe en ook hoe het eventueel anders kan. Er kan naar behoefte gebruik worden gemaakt van audio en beeldmateriaal als ondersteuning. Een greep uit de mogelijkheden waarin of waarop getraind kan worden:

 • Gesprekstechnieken (mondeling en telefonisch)
 • Hantering open en gesloten vragen
 • Agressietraining en conflicthantering
 • Presentiebenadering
 • Oplossingsgericht en/of vraaggericht werken
 • Motiverende gespreksvoering

Hoe bereik je mij?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u, buiten de informatie die op de website staat, toch nog vragen heeft. Via onderstaand formulier kunt u contact met mij opnemen en zal ik uw bericht binnen 3 werkdagen beantwoorden.

Gerard Possemis Begeleiding

Coaching, training en supervisie
LinkedIN
06-12910674
info at gerardpossemisbegeleiding.nl

Copyright © 2018 Gerardpossemisbegeleiding.com
Ontworpen en gebouwd door Mitchell Boorsma