(312) 265-1700 9168356404
Wentylacja i klimatyzacja
Doczyszczenia przemysłowe
Prace na wysokości
Ekspertyzy.
Zapisy międzynarodowe i krajowe
Polskie normy.
Dokumentacja fotograficzna
z naszych prac.


Dlaczego warto dbać o czystość otaczających nas instalacji?

Czynnikami biologicznymi, na jakie może być narażony pracownik w pomieszczeniu biurowym, są bakterie, grzyby oraz wytwarzane przez nie struktury i substancje. W artykule omówiono zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób narażonych na ich działanie. Mogą one wywoływać choroby alergiczne oraz infekcje dróg oddechowych.

Z zasady zadaniem instalacji wentylacji-klimatyzacji jest zapewnienie odpowiednich warunków komfortu cieplnego, ale również poprzez systemy filtracyjne powinny one usuwać nagromadzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne
z pomieszczeń. Bardzo często jednak przy źle prowadzonej konserwacji instalacje same w sobie staja się źródłem niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i bakterii.

Powszechnie wiadomo,
że w powietrzu są obecne różnego rodzaju mikroorganizmy
i w większości przypadków nie stanowią zagrożenia dla zdrowego człowieka. Jeżeli ich liczba gwałtownie nie wzrasta i nie ma wśród nich szczególnych organizmów chorobotwórczych,
są one zjawiskiem zupełnie normalnym. Wyjątek stanowi bakteria legionella pneumophila, która jest bardzo niebezpieczna
i bezpośrednio stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Niebezpiecznie staje się
w przypadku, gdy bakterie
i pleśnie
zaczynają się rozwijać
i kolonizować. Świetnym i bardzo przyjaznym dla nich miejscem
są ciepłe i wilgotne urządzenia klimatyzacyjno – wentylacyjne.
Są to przede wszystkim obszary zanieczyszczone, o zwiększonej wilgotności: brudne kanały wentylacyjne, anemostaty, układy nawilżania, filtry powietrza, tłumiki, izolacje, chłodnice, itp.

Bakterie środowiskowe są rzadko chorobotwórcze dla ludzi zdrowych, ale są źródłem pożywienia dla grzybów chorobotwórczych i pleśni.
Te z kolei pod względem wymogów odżywczych są mało wybredne
i posiadają ogromne możliwości adaptacyjne.
Do życia potrzebują przede wszystkim węgla i azotu, które zdobywają poprzez rozkład materii organicznej. Pozyskują one substancje odżywcze z martwej wilgotnej materii takiej jak drewno, papier, farby, kleje, materia roślinna, gleby, pył, cząstki jedzenia itp. Jednakże mogą też rosnąć na powierzchniach złożonych
z wilgotnej materii nieorganicznej (takiej jak szkło, metal czy beton) pokrytej osiadłymi na jej powierzchni zanieczyszczeniami jak pył, kurz. Zainfekowane obszary następnie stanowią wtórne źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza.

Nagromadzone zanieczyszczenia mogą być odrywane z powierzchni kanałów i urządzeń wentylacyjnych podczas zmian pracy układu
i turbulencji przepływu powietrza
w kanałach, a następnie wędrować prosto do naszych płuc.

Należy pamiętać zatem o regularnej konserwacji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.TMT WENTYLACJA
czyszczenie wentylacji © 2011 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
design & production Przemysław Kliza