Selamat Datang ke Tabung Darul Iman


Pengumuman

Bantuan Musibah
Setiap permohonan bagi bantuan musibah hendaklah dihantar secara manual ke pejabat Sekretariat Tabung Darul Iman.
PORTAL KERAJAAN NEGERI

PEJABAT SUK

PEJABAT MENTERI BESAR

(214) 278-6999

Tabung Darul Iman


Tabung Darul Iman merupakan satu tabung yang diwujudkan untuk membantu meringan bebanan rakyat yang ditimpa musibah atau kurang bernasib baik dengan membiayai pelbagai bantuan yang bersesuaian. Sejarah penubuhannya tercetus dengan penggabungan tiga tabung sediada iaitu Tabung Darul Iman, Tabung Bantuan Penyakit Kronik dan Dana Kebajikan Sosial Perubatan.


Login


Semakan Status