Cloud management
Zjednodušení správy veřejných, privátních a hybridních cloudů
Identity and access management
Jednotný přístup k IAM
Performance monitoring
Maximalizace výkonu aplikací a databází
misreliance
Optimalizace výkonu a plánování kapacity


SOS

SOS je moderní systém pro řízení provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby. Poskytuje funkcionalitu pro všechny činnosti (náběr tísňové výzvy, operační řízení, vyhodnocení činnosti, ...) při zahrnutí požadavků na efektivní řízení. Systém umožnuje plnou integraci služeb Národního informačního systému integrovaného záchranného systému pro předávání informací mezi jeho jednotlivými složkami. Systém využívá produkty Oracle Database Server a Oracle Business Intelligence, je certifikován pro Oracle Exadata Database Machine.

VYBRANÁ ŘEŠENÍ A PRODUKTY

Altova XMLSpy®

je nejprodávanější XML editor pro modelování, editace, transformace a ladění XML technologií. Obsahuje schema designer, generátor kódu, konvertory, debuggery, profilery, integraci databází, podporu pro XSLT, XPath, XQuery, WSDL, SOAP, XBRL, JSON, Open Office XML (OOXML), integraci s Visual Studio a Eclipse a další.

7347076743

představuje výkonný nástroj pro řízení dávkových úloh prostřednictvím jednotného prostředí na heterogenních platformách. Umožňuje automatizaci spouštění a plánování dávkových úloh včetně vytváření vazeb mezi nimi a zobrazení v grafickém prostředí pro monitorování a vizualizaci. Systém zajišťuje bezpečnou komunikaci mezi jednotlivými objekty a umožňuje konfigurace určené pro dosažení high availability.

6087755438

je univerzální databázový nástroj pro administrátory, vývojáře a analytiky s jednotným prostředím pro všechny operační systémy (Windows, Mac OS X, Linux/Unix) a s rozsáhlou podporou databázových platforem (DB2, Informix, H2, JavaDB/Derby, Mimer SQL, MySQL, NuoDB, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, Sybase ASE, Vertica).

clumsy-fisted

NiCE Management Packs (MPs) for Microsoft System Center Operations Manager rozšiřuje Microsoft SCOM o možnost monitorování aplikací a databází v rámci stávající IT infrastruktury.

(816) 504-9130

poskytuje jednotný pohled na heterogenní prostředí a umožňuje zobrazit všechny objekty (servery, databáze, síťová zařízení, služby, ...) v síti. Na základě monitorování událostí umožňuje zasílat automatické notifikace administrátorovi a následně pak v unifikovaném dashboardu řešit vzniklé problémy .


PER4MANCE s.r.o.
Fišova 3
602 00 Brno
Česká republika

tel +420 545 215 400
fax +420 545 213 291

K prohlížení stránek je třeba horizontalní rozliÅ¡ení aspoň 480px.

To view this site shall be the horizontal resolution at least 480px.