Logo Inspekcji Weterynaryjnej
BIP
God³o RP

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdañsku
Uwaga zmiana godzin urzêdowania w BIP Bezledy!

Graniczny Inspektorat Wterynarii w Gdañsku
ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdañsk, tel. 58 7377860; fax. automat. 58 7376905
e-mail:  gdansk.griw@wetgiw.gov.pl   sekretariat@griwgda.pl
strona internetowa:  773-518-8858
kod TRACES: PL GDN 1

(587) 971-9060 920-326-1428 Ulotka ASF

Logo BIP PPK ePUAP
UWAGA!
od 22.10.2018 r.
Graniczny Posterunek Kontroli
w Bezledach (PLBEZ3)
bêdzie czynny w dni powszednie
od poniedzia³ku do pi±tku
w godzinach: 7:30-15:30
Informacje o ASF
Aktualno¶ci

Ta strona zosta³a odwiedzona
213462 razy

©  GrIW Gdañsk