This is a Tor Exit Router - see in Finnish

Most likely you are accessing this website because you had some issue with the traffic coming from this IP. This router is part of the Tor Anonymity Network, which is dedicated to providing people with anonymity who need it most: average computer users. This router IP should be generating no other traffic, unless it has been compromised.

While Tor is not designed for malicious computer users, it is inevitable that some may use the network for malicious ends. In the mind of this operator, the social need for easily accessible censorship-resistant anonymous communication trumps the risk. Tor sees use by many important segments of the population, including whistle blowers, journalists, Chinese dissidents skirting the Great Firewall and oppressive censorship, abuse victims, stalker targets, the US military, and law enforcement, just to name a few.

In terms of applicable law, the best way to understand Tor is to consider it a network of routers operating as common carriers, much like the Internet backbone. However, unlike the Internet backbone routers, Tor routers explicitly do not contain identifiable routing information about the source of a packet.

As such, there is little the operator of this router can do to help you track the connection further. This router maintains no logs of any of the Tor traffic, so there is little that can be done to trace either legitimate or illegitimate traffic (or to filter one from the other). Attempts to seize this router will accomplish nothing.

Furthermore, this machine also serves as a carrier of email, which means that its contents are further protected under the ECPA. 18 USC 2707 explicitly allows for civil remedies ($1000/account plus legal fees) in the event of a seizure executed without good faith or probable cause (it should be clear at this point that traffic originating here should not constitute probable cause to seize the machine). Similar considerations exist for 1st amendment content on this machine.

If you are a representative of a company who feels that this router is being used to violate the DMCA, please be aware that this machine does not host or contain any illegal content. Also be aware that network infrastructure maintainers are not liable for the type of content that passes over their equipment, in accordance with DMCA "safe harbor" provisions. In other words, you will have just as much luck sending a takedown notice to the Internet backbone providers. Please consult EFF's prepared response for more information on this matter.

For more information, please consult the following documentation:

  1. Tor Overview
  2. 613-595-5028
  3. Tor Legal FAQ

That being said, if you still have a complaint about the router, you may email to the email of ours which you can find here ahmia.fi. If complaints are related to a particular service that is being abused, I will consider removing that service from my exit policy, which would prevent my router from allowing that traffic to exit through it. I can only do this on an IP+destination port basis, however. Common P2P ports are already blocked.

You also have the option of blocking this IP address and others on the Tor network if you so desire. The Tor project provides a python script to extract all IP addresses of Tor exit nodes, and an official DNSRBL is also available to determine if a given IP address is actually a Tor exit server. Please be considerate when using these options. It would be unfortunate to deny all Tor users access to your site indefinitely simply because of a few bad apples.

Tämä on Tor-verkon julkinen reititin - see in English

Olet todennäköisesti tullut tälle sivulle, koska olet havainnut jotain tähän IP-osoitteeseen liittyvää. Tämä reititin on yksi monista Tor-verkon reitittimistä, joka on tarkoitettu tarjoamaan anonymiteettiä niille ihmisille, jotka sitä eniten maailmassa tarvitsevat: keskiverroille tietokoneen käyttäjille.

Tor-reitittimemme haluaisi tarjota turvallista kommunikaatiota niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Tor-verkkoa käyttävät monet yhteiskunnalliset ryhmät, kuten mm. väärinkäytösten ilmiantajat, journalistit, kiinalaiset ihmisoikeusaktivistit ja Lähi-idän diktatuureja kaatavat demokratia-aktivistit, hyväksikäytön uhrit, vainotut, USA:n armeija, viranomaiset ympäri maailmaa ja Wikileaks.

On ikävää, jos sivulla vierailusi johtuu siitä, että IP-osoitteesta on tehty jotain laitonta tai sopimatonta Teitä kohtaan. Vaikka Tor-verkkoa ei ole suunniteltu vahingontekoja varten, niin on väistämätöntä, että jotkut käyttävät verkkoa väärin.

Muuta kuin Tor-verkon toimintaan liittyvää liikennettä tästä IP:stä ei pitäisi tulla ellei kyseessä ole jokin tekninen vika tai tietomurto tarjoavaan reitittimeen.

Tor on osa internetin rakennetta

Lain näkökulmasta Tor on kuin muukin osa internetin rakennetta ja tämän reitittimen toimintaa voi verrata operaattorin runkoreitittimeen. Vieläpä sillä erolla, että Tor-verkon reitittimen ylläpitäjän on mahdoton tietää liikenteen aiheuttajaa.

Emme voi mitenkään selvittää tämän reitittimen käyttäjistä mitään. Meillä ei ole mitään seurantatietoja liikenteestä. Tor-protokolla on nimenomaan suunniteltu siten, että käyttäjiä on jälkikäteen mahdotonta löytää. Tämä ominaisuus on se, joka turvaa aiemmin mainittujen aktivistien, journalistien ja väärinkäytösten ilmiantajien jatkuvan vapauden ja hyvinvoinnin.

Suomessa lainsäädäntö suojelee yksikäsitteisesti tätäkin reititintä. Erityisesti kannattaa tarkastella reitittimien vastuuseen sovellettua lainsäädäntöä: Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 7.11.2014/917, jossa luvussa 22 käsitellään asiaa seuraavasti:

"
22 luku
Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen
182 §
Vastuuvapaus tiedonsiirto- ja verkkoyhteyspalveluissa

Kun tietoyhteiskunnan palvelu muodostuu palvelun
vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta
viestintäverkossa tai verkkoyhteyden tarjoamisesta,
palvelun tarjoaja ei ole vastuussa siirrettyjen tietojen
sisällöstä tai välittämisestä, jos hän ei:

1) ole siirron alkuunpanija;

2) valitse siirron vastaanottajaa; eikä

3) valitse tai muuta siirrettäviä tietoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun siirtoon tai yhteyden
tarjoamiseen liittyvät toiminnot käsittävät siirrettyjen
tietojen automaattisen, tilapäisen ja lyhytaikaisen
tallentamisen siltä osin kuin tallentamisessa on kysymys
yksinomaan siirron suorittamisesta eikä tallentamisen kesto
ylitä siirtoon tarvittavaa kohtuullista aikaa.
"

Voit estää liikenteen Tor-verkosta tai juuri meidän reitittimeltä

Luettuasi tämän voit tietysti ottaa meihin yhteyttä ja myös valittaa toiminnastamme sähköpostiosoitteeseen, jonka löydät tämän sivun alareunasta. Jos haluatte, voimme pyynnöstänne harkita meiltä tulevan liikenteen estämistä teidän IP-osoitteisiin. Tällöin tarvitsemme IP- ja porttikohtaiset tiedot teiltä.

Voit torjua kaikki Tor-verkon reitittimet - tämä mukaanlukien - käyttämällä valmista IP-listaa Tor-verkon reitittävistä laitteista. Harkitse kuitenkin tarkkaan, jos olet sulkemassa pääsyä Tor-verkon kautta järjestelmiisi. Haluatko sulkea kokonaisten kansakuntien pääsyn esimerkiksi nettisivuillesi sen takia, että muutama yksilö on väärinkäyttänyt Tor-verkon anonyymiteettiä Teitä vastaan?

Lisätietoja

Englanniksi löydät lisätietoja Tor-verkosta:

  1. 308-496-2297
  2. (423) 620-4953
  3. (586) 487-0567