icon1

Ontslag met vaststelling

Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst. Het is voor partijen van belang dat de vaststellingsovereenkomst correct wordt opgesteld.

icon2

Ontslag via het UWV

De werkgever kan ontslag voor een werknemer bij het UWV aanvragen indien er sprake is van bedrijfseconomische gronden of langdurig ziekte. Indien dit tot ontslag leidt krijgt de werknemer een transitievergoeding. Partijen kunnen in beroep bij de rechtbank.

icon3

Ontslag via de rechter

Voor alle overige gronden, naast bedrijfseconomische gronden en langdurig ziekte, dient een ontslagprocedure via de kantonrechter gevoerd te worden. Sinds 1 juli 2015 staat de mogelijkheid voor beroep en cassatie ook open.

icon4

Ontslag op staande voet

Wanneer er sprake is van een dringende reden, denk bijvoorbeeld aan diefstal of schending geheimhoudingsplicht, kan een werknemer op staande voet worden ontslagen. De gevolgen hiervan zijn ernstig, daarom is zorgvuldig handelen vereist.

Mail uw ontslag specialist

Upload uw documenten en stuur een beknopte specificatie mee.